eu1

Dotace EU

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt:

 Zvýšení konkurenceschopnosti GLOBE INVEST s.r.o. a adaptability jejích zaměstnanců CZ. 1.04/1.1.02/23.00159.

Dvouletý projekt, který je hrazen z evropského sociálního fondu  a rozpočtu ČR se zaměřuje na rozvoj systému řízení lidských zdrojů, vytvoření vlastního systému vzdělávaní zaměstnanců společnosti, rozvoj klíčových znalostí a dovedností  zaměstnanců v oblastech:  managementu, obchodu, komunikace, týmové práce, pedagogiky, marketingu, práce na počítači a IT.